7.03.2014 w godz. 18-21, w Warszawie, Kare Landfald poprowadzi warsztaty wprowadzające dla Tych, którzy mają ochotę dołączyć do programu ZC2 i jeszcze się wahają. To świetna okazja, by poczuć ZC2 i zadać pytania, a także porozmawiać z uczestnikami.

Koszt spotkania: 50 PLN.

Zapisy mailowe: kaja@lifecoach.com.pl

Zapraszamy!

Drugi Poziom Szkolenia
Zen Coaching,

prowadzą Tine Vindeløv, Kåre Landfald
oraz zespół coachów

organizatorzy: Joanna Berendt oraz Kaja Kozłowska

 Od Października 2013 do Marca 2016(2 ½ roku)

Zawansowany trening dla tych, którzy ukończyli szkolenie podstawowe szkolenie Zen Coachingu.

 Wyrusz z nami w podróż odkrywania, pogłębiania i doświadczania esencji, życia esencją na co dzień, transformacji oraz uzdrawiania. Podróż radości oraz równoczesnego wzmacniania Twoich umiejętności, poczucia pewności jako coach i facilitator. 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 Zakres:6 modułów po 4 dni każdy, plus praktyki małych grup. Zaczynamy o 10 pierwszego dnia i kończymy o 16 dnia ostatniego

 Wymagane zaangażowanie:Udział w przynajmniej 5 z 6 modułów

 Miejsce: Warszawa

 Sesje coachingowe oferowane w ramach opłaty: w sumie 4 sesje, po jednej z: Kare, Tine, Asią i Kają.

 Extra dodatki włączone w opłatę: Dwie teleklasy pomiędzy każdym modułem: jedna 2-godzinna tele-klasa z Kåre oraz jedna z Tine.  

 Cena:

2013+2014: 1350 + VAT cena za jeden moduł,
plus opłata za pokój i wyżywienie.

2015+2016: 1500 + VAT cena za jeden moduł,
plus opłata za pokój i wyżywienie.

Płatność za każdy moduł osobno.

 Zaliczka: 1500zł
kwota zaliczki zostanie odjęta od opłaty za ostatni moduł.

 Termin wpłaty zaliczki: 25 Czerwca 2013

 Termin wpłaty opłaty za moduł: Najpóźniej 3 tygodnie przez rozpoczęciem modułu.

 Inne koszty: Jeśli chcesz dostać certyfikat Zen Coacha poziomu 2 potrzebujesz dodać koszt odbycia sesji mentoringowych/coachingowych. Możesz przystąpić do programu bez wypełniania wymogów potrzebnych do uzyskania certyfikatu.

 Zapisy: kaja.kozlowska@interia.pl.

Więcej informacji: Kaja Kozłowska, kaja.kozlowska@interia.pl
lub
Joanna Berendt,   joanna.berendt@kobiecycoach.pl

Daty i Tematy Modułów

 2013

 • Moduł 1, 17-20 Października  2013 (Tine Vindeløv):

TRANSFORMACHA STRACHU, SZOK I TRAUMA

SPOKÓJ (czarny), SIŁA (czerwony)

          Radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi
(sposoby na zakłócenia w życiu)

          Zrozumienie i eksploracja zagadnień szoku oraz traumy 

 Książki przed Modułem 2 (będą również dostępne polskie propozycje książek, dla osób nieposługujących się j. ang): Spacecruiser Inquiry, A.H. Almaas (p1-p322); The Miracle of Mindfulness, Thich Nhat Hanh; one book about Shadow Sides

Tele-klasy z Kåre oraz Tine: daty zostaną podane później

 2014

 • Moduł 2, 3-6 Kwietnia 2014 (Kåre L):

ODKRYWANIE SIŁY NASZEGO WEWNĘTRZEGO CIENIA

SPOKÓJ (czarny), ZAUFANIE(biały), SIŁA (czerwony)

          Eksploracja wewnętrznego cienia:
ukryte/wyparte strony osobowości

  Zauważanie i uświadamianie auto-sabotujących programów mentalnych i wzorców nawyków

          Współpraca i współkreacja

          Używanie pozytywnej konfrontacji i wyzwań w pracy z samym sobą i klientami

 Książki przed Modułem 3: Zen Flesh, Zen Bones, Paul Reps + 2 dwie więcej – będę podane później

Tele-klasy z Kåre oraz Tine: daty zostaną podane później

 •  Moduł 3, 13-16 Listopad 2014 (Tine V):

WOLNOŚĆ, MIŁOŚĆ ORAZ INTYMNOŚĆ

WSPÓŁCZUCIE (zielony), SIŁA (czerwony),
RADOŚĆ (żółty)

          Intymność, budowanie relacji, seksualność

          Relacje w rodzinie pochodzenia
(szczególnie relacje z rodzicami)

          Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami klientów

 Ksiażki przed Modułem 4: zostaną podane w późniejszym terminie

Tele-klasy z Kåre oraz Tine: daty zostaną podane później

 2015

 • Moduł 4, 10-13 Marca 2015 (Kåre Landfald):

OSOBISTA ESENCJA I ŻYCIOWY CEL 

Trener – gość, zostanie potwierdzony później

OSOBISTA ESENCJA (‘błękitna perła’), RADOŚĆ (żółty)

          Eksplorowanie wewnętrznej wolności i połączenia:
Osobista esencja (Perła) 

          Indywidualność, niezależność i integralność  

          Wolność od krytyka wewnętrznego

– Manifestowanie celu życiowego oraz wyjątkowej ścieżki życia

 Książki przed Modułem 4: zostaną podane w późniejszym terminie

Tele-klasy z Kåre oraz Tine: daty zostaną podane później

 

 • Moduł 5, 17-20 September 2015 (Tine V):

TRANSFORMACJA UZALEŻNIEŃ I WSTYDU
w DBANIE O SIEBIE

WSPÓŁCZUCIE (zielony), SIŁA (czerwony),
RADOŚĆ (zółty)

-Eksplorowanie naszych lęków, poczucia wstydu i wrażliwości

-Zrozumienie i odkrywanie uzależnień oraz negatywnych pętli nawykowych

-Transformacja destrukcyjnych wzorów w poczucie mocy, współczucie oraz dbanie o siebie

 Książki przed Modułem 5: zostaną podane w późniejszym terminie

Tele-klasy z Kåre oraz Tine: daty zostaną podane później

  

2016

 • Moduł 6, 10-13 marzec 2016 (Kåre L): 

ŻYCIE W PRZEPŁYWIE: SIŁA I WRAŻLIWOŚĆ

WSPÓŁCZUCIE (zielony), SIŁA (czerwony),
SPOKOJ (czarny)

          Intuicja i przepływ w codziennym życiu

          Eksplorowanie siły, zasobów i talentów

          Życie z mocą z otwartości w delikatności (niewiedza)

 

 Szkolenie Zen coaching Poziom 2

 Każdy moduł będzie w równym stopniu koncentrował się na następujących trzech aspektach:

 1. Rozwój osobisty: transformacja, pogłębianie w kierunku esencji, komunikacja & relacje

 2. Narzędzia coachingowe: umiejętności i pewność siebie, jako coacha

 3. Manifestacja marzeń i wizji w świecie: współpraca
i współtworzenie z siecią Zen Coachów (to także oznacza jedoczesne wzmocnienie społeczności Zen Coachów jak i samych coachów)

Certyfikacja Poziomu 2

Po udziale w sześciu modułach szkolenia a także wypełnieniu wymogów indywidualnej praktyki uczestnicy mogą otrzymać certyfikat Zen Coacha Poziomu 2. Więcej informacji na ten temat poniżej.

 Życie w obecności – eksplorowanie jakości esencji
(Jakości Bycia)

Głównym celem treningu Poziom 2 jest pogłębienie zrozumienia, doświadczania i zdolności do życia w codziennym życiu przez Bycie (Obecnością, Esencją), a także wzmocnienie zdolności do wspierania innych z przestrzeni Bycia/Esencji.

Ta podróż obejmuje transformację przeciwności ku życiu w esencji, takich jak pętle nawyków, wzory autosabotażu, ukryte strony cienia, tłumione konflikty wewnętrzne, szok i traumy, uzależnienia itd.

 Każdy temat będzie rozwijany zarówno jako osobista transformująca praca  i proces rozwoju oraz jako zestaw umiejętności wykorzystywany w pracy coacha.

 W szczególności, podczas szkolenia będziemy koncentrować się na
5 głównych jakościach esencji:

 Czerwony(Siła/Pasja)

Zielony(Współczucie/Miłość)

Żółty (Radość/Niewinność)

Czarny(Pokój/Siła)

Biały(Zaufanie/Pewność)

 Będziemy odkrywać to, co A.H. Almaas nazywa Osobistą Esencją – ‘Prawdziwą postacią’ ‘Byciem’. Stanowi ona przeciwieństwo struktury
i identyfikacji z osobowością, która opiera się na ochronie, kontroli oraz wewnętrznych wzorcach (strategiach, nawykach)  pokazujących, że nasze doświadczenie nie jest wystarczająco dobre, posiada braki, my mamy wewnętrzne „dziury” tam, gdzie powinna znajdować się Esencja Bycia.

Tematy zaproponowane na każdy moduł pokazują jedynie kierunek naszej pracy. W trakcie szkolenie w sposób organiczny będziemy dostosowywać program do potrzeb zarówno grupy jak i pojedynczych uczestników.

 Będziemy koncentrować się na:

 • doświadczeniach, wyborach i wzorcach postępowania, które poruszają i wytrącają z połączenia z Esencją 
 • nawykach auto-sabotażu oraz wyborach dokonywanych w oparciu o oddalenie się od esencji (które dodatkowo wzmacniają wzorzec dalszego oddzielenie się od nas samych)
 • samoświadomość i narzędzia coachingowe (włączając narzędzia do auto-coachingu) pomagające transformować przeszkody, ponownie łączyć się z samym sobą i żyć w kontakcie z esencją.

 Podejście

W trakcie treningu będziemy stosować następujące podejście: 

 • Grupę zdecydowaną przejść wspólnie przez cały trening razem
 • Pogłębianie podstawowych zasad Zen Coachingu oraz praktykowanie
 • Wprowadzenie nowych zasad i praktyk
 • Praktykę coachingową
 • Pogłębianie i inne ćwiczenia
 • Dzielenie się
 • Medytacje
 • Taniec i ruch
 • Praktyczne spotkania w grupkach – rodzinkach oraz integrację

 Program opierać się będzie na podstawowych zasadach Zen (otwartość, uważność, świadomość), technikach esencji i praktyce pogłębiania A.H. Almaasa, a także coachingowych zasadach
i praktykach. 

 Program ten będzie także prezentował zasady z innych technik wspierających cel programu, może również objąć gościnny udział innych nauczycieli.

Nie musisz być certyfikowanym Zen Coachem, aby wziąć udział w tym programie. Możesz wykorzystać udział w tym programie jako wsparcie w ukończeniu szkolenia pierwszego poziomu.

 Jeśli ukończyłeś pierwszy poziom szkolenia, ten program prowadzić Cię będzie do certyfikacji Poziomu drugiego, (jeśli życzysz sobie takiej certyfikacji, więcej o tym poniżej).

 Małe Grupy (Rodzinki)

 Pomiędzy modułami sugerujemy pracę w „grupkach-rodzinkach”. Równocześnie możecie wziąć udział w programie pogłębiającym Zen Coaching Poziom Drugi bez angażowania się w małe grupki.

Sugerowane zaangażowanie w małe-grupki:

 • Popołudniowe spotkanie małych rodzinnych grup (przynajmniej jedno pomiędzy modułami)
 • 20 godzinach praktyki: słuchania, pogłębiania oraz wymian sesji coachingowych pomiędzy członkami grupy
 • 40 sesji coachingowych zaoferowanych ( poza uczestnikami grupy)
 • Przeczytanie ok. 3 rekomendowanych książek (tytuły podamy na początku szkolenia)
 • Roczny dziennik o Twojej podróży i uczeniu
 • Facylitowanie jednego lub więcej mini-warsztatów Zen Coachingowych, samodzielnie lub w grupie z innymi uczestnikami szkolenia
 • Otrzymanie 10 sesji superwizji/mentorcoachingu (nie wliczone w cenę)
 • Udział w programie dla facylitatorów (dodatkowy koszt, informacje dostępne osobno na temat tego programu)

 

ZOBACZ PONIŻSZE INFORMACJE O CERTYFIKACJI JAKO ZEN COACH POZIOMU 2

Załącznik 1:

CERTYFIKACJA JAK ZEN COACH
POZIOMU 2

 Głównym celem procesu certyfikacji jako Zen Coach Poziomu 2 jest wzrost i zwiększenie efektywności jako coach.

 

Proces certyfikacji zawiera osobisty mentoring oraz wsparcie coachingowe, informację zwrotną, osobiste praktyki i współprace, pogłębianie, refleksje, literaturę i warsztaty.

 

Proces certyfikacji został tak stworzony by pomóc Ci w:

           Wzrastaniu  w połączeniu z Byciem, Esencją, przepływem, łatwością oraz wdzięcznością w codziennym życiu

           Rozwijaniu zrozumienie, wiedzę oraz umiejętności wspierające Twoją moc oraz efektywność jako coacha pracującego
z różnorodnymi klientami

           Rozwijaniu poczucie pewności siebie jako coach, a także zaufanie do otwartej przestrzeni niewiedzenia, intuicyjnego słuchania/zadawania pytań, oraz stawiania wyzwań, które wspierają klientów

           Rozwoju umiejętności facylitowania rozwoju Klientów, zarówno jako coach jak i prowadzący warsztaty

           Dołączeniu, jeśli chcesz, do Core Group członków sieci zen coachingowej , jako aktywny facilitator warsztatów ZC, który niesie światu zasady Zen Coachingu

 

Niektóre korzyści wynikające z Certyfikacji Poziomu 2

 INTENSYWNY PROGRAM NAUKI

 • W trakcie pracy nad certyfikacją Poziomu 2, gwarantujemy mocny proces nauki. Zyskacie wiele wsparcia wewnętrznego i zewnętrznego w procesie uczenia się i osobistego wzrostu

PRZYNALEŻNOŚĆ DO CORE GROUP W SPOŁECZNOŚCI ZEN COACHINGOWEJ  

 • Zapraszamy do przyłączenia się do Core Group. Jej członkowie otrzymają mentorskie wsparcie oraz będą zapraszani do corocznych niskokosztowych warsztatów pogłębiających z Kare. Będą również zapraszani do odgrywania znaczącej roli w międzynarodowym rozwoju Zen Coachingu (specjalne projekty zostaną zorganizowane w tym celu).

WZMOCNIENIE SWOJEGO PROFILU JAKO COACHA

 • Większą łatwość w prezentowaniu się, jako doświadczonego oraz gruntownie przeszkolonego coacha, odgrywającego aktywną rolę w społeczności Zen Coachingowej

OFEROWANIE WARSZTATÓW ZEN COACHINGOWYCH

 • oferowanie dłuższych warsztatów Zen Coachingowych. Posiadając certyfikat 2 POZIOMU możesz prowadzić warsztaty trwające do 2 dni. Jeśli bierzesz również udział w programie dla Facilitatorów możesz również zostać zaproszony do uczenia Zen Coachingu.

 

Oferowanie wielodniowych warsztatów będzie możliwe po uzgodnieniu tego z Kare. Ogólnie mówiąc Kare oczekuje, że będziesz aktywnym członkiem społeczności ZC, regularnie uczestniczysz w aktywnościach Core Group takich, jak trening dla facilitatorów, coroczne spotkania oraz posiadasz doświadczenie w prowadzeniu krótkich warsztatów. 

 

80% ZNIŻKI NA KAŻDY MODUŁ SZKOLENIA ZEN COACHINGOWEGO

 • Udział w dowolnym module szkolenia Zen Coaching poziom 1 z 80% zniżki od normalnej ceny (dodatkowo płatna opłata za pokój i wyżywienie)

 

Wymagania na certyfikat Zen Coacha Poziomu 2

 

 • Przeprowadzenie przynajmniej 200 sesji Zen Coachingowych (udokumentowanych) od czasu certyfikacji na poziomie 1

 

 1. Ukończenie sześciu cztero-dniowych modułów na szkoleniu z poziomu 2

 

 1. Facylitowanie przynajmniej 5 mini warsztatów/ wieczorów praktyki (samodzielnie lub z innym Zen Coachem)

 

 1. Wymiana przynajmniej 20 godzin praktyki słuchania i pogłębiania w ramach grupy

 

 1. Przeczytanie przynajmniej 6 książek z podaje przez prowadzących listy oraz pisemne podzielenie sie z wyniesionymi naukami/refleksjami

 

 1. Otrzymanie przynajmniej 10 sesji superwizji coachingowej od Certyfikowanego Coacha z Zespołu Prowadzącego (to może być zrobione w małych grupach – tak jak Tine robi warsztaty superwizyjne)

 

 1. Otrzymanie przynajmniej 20 sesji coachingowych  od certyfikowanego Zen coacha, który zaoferował przynajmniej 200h sesji od czasu certyfikacji.

 

 1. Dwukrotne przygotowanie na piśmie swoich refleksji i nauki z podróży w programie (w połowie programu i na zakończenie procesu)