Monika Sośnicka

Monika Sośnicka

Monika Sośnicka

Co oferuję Pracuję jako doradca zawodowy, coach, udzielam wsparcia indywidualnego i grupowego w obszarze kształtowania wiedzy odnośnie wykorzystania własnego potencjału, świadomego planowania rozwoju kariery zawodowej, rozwoju człowieka na różnych etapach jego życia. Inspiracje i jakości, w oparciu o które pracuję to Zen Coaching, Needs-based Coaching, coaching koaktywny, NVC, metoda uważności (mindfulness) oparta na technikach medytacyjnych i pracy z ciałem (focusing), TSR, liczne kursy i szkolenia w zakresie samopoznania, diagnozy i wykorzystania osobistych talentów, form pomocy i pracy z ludźmi ze szczególnymi potrzebami.
Dla kogo Zapraszam osoby chętne i otwarte na pracę w obszarze własnego poznania i rozwoju.
Jak pracuję Sesje indywidualne prowadzę bezpośrednio
lub poprzez Skype.
Ceny
Telefon (+48) 509 570 517
email moni57@wp.pl
www
o mnie Z wykształcenia i zamiłowania jestem socjologiem, doradcą zawodowym, nauczycielem, dyplomowanym coachem (studia podyplomowe). Ukończyłam roczny trening Zen Coachingu, Needs-based Coaching, kurs w zakresie TSR. Dbając o własny rozwój duchowy i osobisty biorę udział w inspirujących warsztatach, szkoleniach, pogłębiam wiedzę o nas samych, o tym kim jesteśmy i jaka jest istota naszego życia. Poprzez intensywną praktykę, różnorodność doświadczeń integruję i rozwijam swoje kompetencje, wiedzę, umiejętności. Moja droga prowadzi do wyrażania siebie w coraz bardziej autentyczny sposób, życia w zgodzie ze sobą. Cenię sobie osobistą wolność, niezależność, naturalność, sprawczość, poczucie sensu, szacunek i prawo do określania własnej ścieżki życia. Lubię podróże, górskie wędrówki, kontakt z przyrodą, zdrową kuchnię, a przede wszystkim swoją rodzinę. Jestem szczęśliwą żoną i mamą dwójki dzieci.
Reklamy