Witamy

Stowarzyszenie Coachów Zen Coachingu jest kontynuacją działań Stowarzyszenia Zen Coaching Polska, z siedzibą w Warszawie,które zostało powołane przez grupę pierwszych polskich certyfikowanych w roku 2011 Coachów w podejściu Zen Coachingu.

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie zrzeszonych w Stowarzyszeniu coachów Zen Coachingu w ich rozwoju osobistym i profesjonalnym.

Celem Stowarzyszenia jest również rekomendowanie certyfikowanych coachów Zen Coachingu Klientom szukającym wsparcia w głębokiej zmianie, opartej na wewnętrznych wartościach i potrzebach.

Stowarzyszenie propaguje idee Zen Coachingu poprzez:

  • tworzenie społeczności coachów oraz osób zainteresowanych rozwojem osobistym,
  • organizowanie konferencji, wykładów, szkoleń, warsztatów, spotkań praktyki Zen Coachingu i otwartych wieczorów słuchania, superwizji, grup wsparcia.

Praktyka zawodowa coachów Zen Coachingu opiera się na standardach i kodeksie etycznym ICF (International Coaching Federation).

zdjęcie (72 of 102)Stowarzyszenie ma charakter stowarzyszenia zwykłego działającego na podstawie regulaminu i reprezentowanego przez jednoosobowego przedstawiciela. Obecnie funkcje tę pełni Marta Łysoń certyfikowana coach w podejściu Zen Coachingu.

             Poznaj twórcę Zen Coachingu

KARE pic siedziKåre Landfald jest twórcą Zen Coachingu i jego głównym nauczycielem, inicjatorem rozwoju Międzynarodowej Społeczności coachów w tym podejściu. Prowadzi roczne treningi Zen Coachingu w Norwegii, Szwecji, Polsce, Republice Południowej Afryki, Holandii, Danii oraz warsztaty w wieli innych krajach. Ukończył studia z zakresu filozofii, zarządzania i systemów informatycznych (Sivilingeniør na NTH w Trondheim, Norwegia). Od 1997 r. Kåre Landfald pracuje jako consultant, coach, mediator w konfliktach, menadżer i nauczyciel rozwoju osobistego oraz zarządzania zmianą w organizacjach. Wcześniej, przez kilka lat, angażował się w działania w obszarze stosunków międzynarodowych m.in. pracował dla Organizacji Narodów Zjednoczonych, norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz jako konsultant w wielu organizacjach społecznych. Jego działania obejmowały zagadnienia dotyczące strategii redukcji ubóstwa, rozwoju organizacji, zapobiegania konfliktom, negocjacji, polityki ochrony środowiska, reformy Narodów Zjednoczonych i wiele innych.

Kåre Landfald rozwinął metodę Zen Coaching czerpiąc inspirację m. in.

ze swoich osobistych doświadczeń i pracy z Mistrzem Zen Thich Nhat Hanhem ( www.plumvillage.org), A.H. Almaasem (the Diamond Approach, www.ahalmaas.com ), Rahasya (www.livingunity.com ), Nukunu ( www.youarethat.dk ), Candice O´Denver (www.greatfreedom.org ), Marshallem Rosenbergiem (Nonviolent Communication,www.cnvc.org ) oraz z teorii współczesnego coachingu i focusingu. 

Dołącz do międzynarodowej społeczności coachów w podejściu Zen Coachingu!

                   

   Wkrótce podamy informacje o nowych terminach MODUŁ 1 TRENINGU ZEN COACHINGU.