Witamy

Stowarzyszenie Coachów Zen Coachingu jest kontynuacją działań Stowarzyszenia Zen Coaching Polska, z siedzibą w Warszawie,które zostało powołane przez grupę pierwszych polskich Zen Coachów, certyfikowanych w roku 2011.

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie zrzeszonych w Stowarzyszeniu coachów Zen Coachingu w ich rozwoju osobistym i profesjonalnym.

Celem Stowarzyszenia jest również rekomendowanie certyfikowanych coachów Zen Coachingu Klientom szukającym wsparcia w głębokiej zmianie, opartej na wewnętrznych wartościach i potrzebach.

Stowarzyszenie propaguje idee Zen Coachingu poprzez:

  • tworzenie społeczności coachów oraz osób zainteresowanych rozwojem osobistym,
  • organizowanie konferencji, wykładów, szkoleń, warsztatów, spotkań praktyki Zen Coachingu i otwartych wieczorów słuchania, superwizji, grup wsparcia.

Praktyka zawodowa coachów Zen Coachingu opiera się na standardach i kodeksie etycznym ICF (International Coaching Federation).

Nad działalnością Stowarzyszenia czuwa twórca Zen Coachingu – Kåre Landfald, udzielając wsparcia oraz dbając o właściwy i zgodny z założeniami kierunek rozwoju.

SPOTKAJ SIĘ Z TWÓRCĄ ZEN COACHINGU W WARSZAWIE!

Jest wkrótce ku temu niezwykła okazja, w dniach 14-16 września 2017r. poprowadzi on cykl trzech bezpłatnych warsztatów na Coachowisku – Międzynarodowej Konferencji Coachingu w Warszawie w Wyższej Szkole Menedżerskiej ul. Kawęczyńska 36 (Praga Pn.)

Spotkajmy się – WSTĘP jest WOLNY i BEZPŁATNY

Bezpłatne warsztaty z Kåre Landfald:
14 września 15:30-17.00  POTĘGA OBECNOŚCI
15 września 11:30-13.00  TRANSFORMOWANIE LĘKU
16 września 10:00-11.00  SIŁA I WRAŻLIWOŚĆ

Kåre również poprowadzi całodniowy płatny warsztat POTĘGA OBECNOŚCI w dniu 17.09.2017r. Serdecznie Was na niego zapraszamy!

Informacje o wydarzeniu:  https://web.facebook.com/events/384270935320697
Zapisy: https://goo.gl/forms/eZkjYxTExtyTyRU23
Film z zaproszeniem i informacjami o warsztacie: https://www.youtube.com/watch?v=M7VCCWuVZQA

Kare-Landfald

Kåre Landfald jest twórcą Zen Coachingu i jego głównym nauczycielem, inicjatorem rozwoju Międzynarodowej Społeczności  Zen Coachów. Prowadzi roczne treningi Zen Coachingu w Norwegii, Szwecji, Polsce, Republice Południowej Afryki, Holandii, Danii oraz warsztaty w wieli innych krajach. Ukończył studia z zakresu filozofii, zarządzania i systemów informatycznych (Sivilingeniør na NTH w Trondheim, Norwegia). Od 1997 r. Kåre Landfald pracuje jako consultant, coach, mediator w konfliktach, menadżer i nauczyciel rozwoju osobistego oraz zarządzania zmianą w organizacjach. Wcześniej, przez kilka lat, angażował się w działania w obszarze stosunków międzynarodowych m.in. pracował dla Organizacji Narodów Zjednoczonych, norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz jako konsultant w wielu organizacjach społecznych. Jego działania obejmowały zagadnienia dotyczące strategii redukcji ubóstwa, rozwoju organizacji, zapobiegania konfliktom, negocjacji, polityki ochrony środowiska, reformy Narodów Zjednoczonych i wiele innych.

Kare Landfald rozwinął metodę Zen Coaching czerpiąc inspirację m. in.
ze swoich osobistych doświadczeń i pracy z Mistrzem Zen Thich Nhat Hanhem ( www.plumvillage.org), A.H. Almaasem (the Diamond Approach, www.ahalmaas.com ), Rahasya (www.livingunity.com ), Nukunu ( www.youarethat.dk ), Candice O´Denver (www.greatfreedom.org ), Marshallem Rosenbergiem (Nonviolent Communication,www.cnvc.org ) oraz z teorii współczesnego coachingu i focusingu. 

Dołącz do międzynarodowej społeczności zen coachów!

wszystkie informacje o treningach TUTAJ:

  http://www.zencoachingpolska.pl/daty-i-grafik.html

 

baner-5-edycja-treningu

 

 

 

 

Reklamy