Otwarte

Poniżej prezentujemy wydarzenia organizowane lub wspierane przez Stowarzyszenie Coachów Zen Coachingu

         MARZEC 2022 r.

        KWIECIEŃ 2022r.

         MAJ 2022r.

        CZERWIEC 2022r.

LIPIEC 2022r.

SIERPIEŃ 2022r.

WRZESIEŃ 2022r.

PAŹDZIERNIK 2022r.